Misją Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie w przejściu z etapu nauki do etapu pracy poprzez upowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania rynku pracy, nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami i pomoc w poszukiwaniu ofert pracy.

Od 29.09.2017 r. Uczelnia wpisana jest pod numerem 14724 do Rejestru Agencji Zatrudnienia w zakresie działalności doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego.

W dn. 10.03.2020 r. BK organizowało Dzień Kariery .

 

Serdecznie zapraszamy do grupy Biura Karier AWP gdzie udostępniamy  aktualne oferty pracy dla studentów i absolwentów naszej Uczelni. Grupa stworzona została w celu wsparcia studentów i absolwentów naszej Uczelni w znalezieniu pracy.

Serdecznie zapraszamy.

Przejdź do strony z grupy Biura Karier AWP z aktualnymi ofertami pracy>>

 

Kontakt: inter.rel@pol.edu.pl, tel. 81 740 72 40

 


Inkubator Przedsiębiorczości Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie to jednostka ogólnouczelniana, której głównym celem jest niesienie pomocy studentom zainteresowanym założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej i rozpoczęciem kariery przedsiębiorcy. W ramach Inkubatora, każdy student AWP może założyć własną firmę bez żadnych kosztów i bez żadnych opłat lub miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie jest również wymagana rejestracja własnej działalności.

Inkubator to praktyczna szkoła przedsiębiorczości. Inkubowane przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność funkcjonują pod opieką i nadzorem AWP, ciesząc się wsparciem merytorycznym całej kadry AWP i szkolnej społeczności. Dla studentów AWP współpraca z Inkubatorem jest darmowa.

Koordynator: dr Radosław Dolecki

Kontakt: rdolecki@wssp.edu.pl