ZNIŻKI I BONIFIKATY

Biuro Rekrutacji

Biuro Rekrutacji czynne:
8:00 – 16:00
(poniedziałek – sobota)

Adres:
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 27 (parter)

 

 

Referent ds. rekrutacji:
Marzena Kuwałek-Barszcz

Telefon:
+48 81 448 08 20

E-mail:
rekrutacja@pol.edu.pl

Godziny pracy:
8:00 – 16:00
(wtorek– sobota)

 

 

Referent ds. rekrutacji cudzoziemców na studia polskojęzyczne
Yana Khachaturova

Telefon:
+48 81 448 08 20
+48 665 500 504
(Viber,WhatsApp,Telegram)

E-mail:
rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

Godziny pracy:
8:00 – 16:00
(poniedziałek – piątek)

Terminy Rekrutacji

‏‏‎ ‏‏‎

Semestr Zimowy
(studia od października/2022)
od 1 marca 2022 do 30 września 2022

 

Semestr Letni
(studia od marca 2023)
od 15 listopada 2022 do 31 stycznia 2023

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym.

Na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy) obowiązują następujące zniżki i bonifikaty dla kandydatów na studia oraz studentów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich .

 

*Aktualne zniżki dla słuchaczy studiów podyplomowych obowiązujące na rok akademicki  2021/2022 oraz 2022/2023 są przedstawione na stronie studiów podyplomowych.  PRZEJDŹ 

Kandydaci na studia z Polski prowadzone w języku polskim, którzy zapiszą się do 31 lipca 2022 r. i wpłacą opłatę rekrutacyjną uzyskają bonifikatę w czesnym za studia w wysokości opłaty rekrutacyjnej.
Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i bezzwrotna.

 

Kandydaci- cudzoziemcy na studia prowadzone w języku polskim, którzy zapiszą się do 31 lipca 2022 r. uzyskają bonifikatę, którą jest zwolnienie z wnoszenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych.

Kandydaci, którzy zapiszą się na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Turystyka i rekreacja na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023 otrzymują bonifikatę w wysokości czesnego za II semestr studiów.

Studenci, którzy studiują jednocześnie (równolegle) na studiach I , II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jeśli pozostają wobec siebie w stosunku pokrewieństwa (rodzice i dzieci, rodzeństwo, w związku małżeńskim, otrzymują zniżkę rodzinną. Zniżka rodzinna w wysokości 20 % czesnego za I rok studiów przysługuje studentowi, który w roku akademickim 2022/2023 rozpoczyna studia w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.

W ramach umowy patronackiej absolwenci szkół objętych patronatem otrzymują zniżkę
w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 10 % zniżkę w opłacie czesnego za I rok studiów.

Szkoły objęte patronatem:
Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz się rozwijać? – na wszystkich kierunkach studiów otrzymasz zniżkę w wysokości 10% czesnego za każdy rok studiów oraz atrakcyjne ceny na zabiegi komercyjne w Akademickim Centrum Fizjoterapii.

Jeśli Twoje dziecko jest niepełnosprawne i pozostaje na Twoim utrzymaniu (pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) otrzymasz zniżkę w wysokości 10% czesnego za każdy rok studiów.

Podobają Ci się studia w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie? Znasz kogoś kto chciałby studiować razem z Tobą? Zaproś znajomego do nas, pomóż w rekrutacji i otrzymaj zniżkę w czesnym.

Otrzymasz zniżkę w czesnym w wysokości 10% czesnego (1 osoba, natomiast przy każdej kolejnej osobie zniżka wzrasta o 5%, czyli 15% – 2 os, 20% – 3 os., 25 % – 4 os. … itd.)
za drugi semestr studiów roku akademickiego 2022/2023, jeśli osoba, która z Twojego polecenia przystąpi do naszej Uczelni i będzie kontynuować naukę na studiach w roku akademickim 2022/2023 co najmniej przez 1 semestr i nie będzie zalegać w opłatach.

Kandydaci przyjęci na studia w Akademię Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie na drugi kierunek studiów uzyskają bonifikatę w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 30% zniżki w opłacie czesnego za drugi kierunek studiów w każdym semestrze nauki, pod warunkiem okazania indeksu z pierwszego kierunku z zaliczonym poprzednim semestrem. (Studia w języku angielskim zawsze stanowią pierwszy kierunek).

Studenci, którzy przeniosą się z innej Uczelni do Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie otrzymują zniżkę w wysokości opłaty rekrutacyjnej, po przedstawieniu aktualnej legitymacji studenckiej z poprzedniej uczelni albo karty przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z czerwonym paskiem i wpłacą opłatę rekrutacyjną otrzymują zniżkę
w wysokości 200 złotych opłaty czesnego w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023.
Promocja dotyczy kandydatów na studia I stopnia.

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia II stopnia na kierunek Turystyka i rekreacja z wysoką średnią ze studiów I stopnia, otrzymują zniżkę na opłatę czesnego I semestru w r. a. 2022/2023  według następujących kryteriów :

 

Średnia ocen ze studiów I stopnia Wysokość zniżki
4,5 50 zł
4,6 100 zł
4,7 150 zł
4,8 200 zł
4,9 250 zł
5,0 300 zł

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia w Dniu Urodzin dostaną zniżkę na opłatę czesnego I semestru w r. a. 2022/2023  w wysokości 200 zł .

* Zniżki nie łączą się.

Chcesz wiedzieć więcej? Zgłoś się przez Formularz Kontaktowy:

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast