ZNIŻKI I BONIFIKATY

Biuro Rekrutacji

‏‏‎ ‏‏‎

Specjalista ds. Rekrutacji:
mgr Dominika From

Adres:
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 27 (parter)

Telefon:
+48 81 448 08 20
+48 507 935 577

E-mail:
rekrutacja@wssp.edu.pl

Godziny pracy:
8:00 – 16:00
(poniedziałek – sobota)

Terminy Rekrutacji

‏‏‎ ‏‏‎

Semestr Zimowy
(studia od października/2022)
od 1 marca 2022 do 15 września 2022
Rekrutacja uzupełniająca trwa do 31 października 2022 roku! 

 

Semestr Letni
(studia od marca 2023)
od 15 listopada 2022 do 20 lutego 2023

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym.

Na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy) obowiązują następujące zniżki i bonifikaty dla kandydatów na studia oraz studentów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich .

 

*Aktualne zniżki dla słuchaczy studiów podyplomowych obowiązujące na rok akademicki  2021/2022 oraz 2022/2023 są przedstawione na stronie studiów podyplomowych.  PRZEJDŹ 

Kandydaci na studia z Polski prowadzone w języku polskim, którzy zapiszą się do 31 lipca 2022 r. i wpłacą opłatę rekrutacyjną uzyskają bonifikatę w czesnym za studia w wysokości opłaty rekrutacyjnej.
Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i bezzwrotna.

 

Kandydaci- cudzoziemcy na studia prowadzone w języku polskim, którzy zapiszą się do 31 lipca 2022 r. uzyskają bonifikatę, którą jest zwolnienie z wnoszenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych.

Kandydaci, którzy zapiszą się na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Turystyka i rekreacja na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023 otrzymują bonifikatę w wysokości czesnego za II semestr studiów.

Studenci, którzy studiują jednocześnie (równolegle) na studiach I , II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jeśli pozostają wobec siebie w stosunku pokrewieństwa (rodzice i dzieci, rodzeństwo, w związku małżeńskim, otrzymują zniżkę rodzinną. Zniżka rodzinna w wysokości 20 % czesnego za I rok studiów przysługuje studentowi, który w roku akademickim 2022/2023 rozpoczyna studia w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.

W ramach umowy patronackiej absolwenci szkół objętych patronatem otrzymują zniżkę
w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 10 % zniżkę w opłacie czesnego za I rok studiów.

Szkoły objęte patronatem:
Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz się rozwijać? – na wszystkich kierunkach studiów otrzymasz zniżkę w wysokości 10% czesnego za każdy rok studiów oraz atrakcyjne ceny na zabiegi komercyjne w Akademickim Centrum Fizjoterapii.

Jeśli Twoje dziecko jest niepełnosprawne i pozostaje na Twoim utrzymaniu (pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) otrzymasz zniżkę w wysokości 10% czesnego za każdy rok studiów.

Podobają Ci się studia w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie? Znasz kogoś kto chciałby studiować razem z Tobą? Zaproś znajomego do nas, pomóż w rekrutacji i otrzymaj zniżkę w czesnym.

Otrzymasz zniżkę w czesnym w wysokości 10% czesnego (1 osoba, natomiast przy każdej kolejnej osobie zniżka wzrasta o 5%, czyli 15% – 2 os, 20% – 3 os., 25 % – 4 os. … itd.)
za drugi semestr studiów roku akademickiego 2022/2023, jeśli osoba, która z Twojego polecenia przystąpi do naszej Uczelni i będzie kontynuować naukę na studiach w roku akademickim 2022/2023 co najmniej przez 1 semestr i nie będzie zalegać w opłatach.

Kandydaci przyjęci na studia w Akademię Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie na drugi kierunek studiów uzyskają bonifikatę w wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz 30% zniżki w opłacie czesnego za drugi kierunek studiów w każdym semestrze nauki, pod warunkiem okazania indeksu z pierwszego kierunku z zaliczonym poprzednim semestrem. (Studia w języku angielskim zawsze stanowią pierwszy kierunek).

Studenci, którzy przeniosą się z innej Uczelni do Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie otrzymują zniżkę w wysokości opłaty rekrutacyjnej, po przedstawieniu aktualnej legitymacji studenckiej z poprzedniej uczelni albo karty przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z czerwonym paskiem i wpłacą opłatę rekrutacyjną otrzymują zniżkę
w wysokości 200 złotych opłaty czesnego w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023.
Promocja dotyczy kandydatów na studia I stopnia.

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia II stopnia na kierunek Turystyka i rekreacja z wysoką średnią ze studiów I stopnia, otrzymują zniżkę na opłatę czesnego I semestru w r. a. 2022/2023  według następujących kryteriów :

 

Średnia ocen ze studiów I stopnia Wysokość zniżki
4,5 50 zł
4,6 100 zł
4,7 150 zł
4,8 200 zł
4,9 250 zł
5,0 300 zł

Kandydaci, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia w Dniu Urodzin dostaną zniżkę na opłatę czesnego I semestru w r. a. 2022/2023  w wysokości 200 zł .

* Zniżki nie łączą się.

Chcesz wiedzieć więcej? Zgłoś się przez Formularz Kontaktowy:

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast