Zaległy urlop z 2019 r.

Zgodnie z zaleceniami ZUS pracownicy, którzy mają zaległe urlopy z roku ubiegłego winni je wykorzystać do końca marca br. Stosowne podania należy składać w rektoracie.