W dniach 22 – 24.02.2017r w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej przebywał zespół fizjoterapeutów z „Gabriele d’Annunzio” University of Chieti-Perscara/ Italy celem pogłębiania wiadomości zakresu nowego systemu usprawniania funkcjonalnego niemowląt i małych dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.