Rektor: dr hab. Mariusz Korczyński, prof. AWP

Rektor honorowy: prof. dr hab. Witold Kłaczewski

Prezydent i Kanclerz: doc. Henryk Stefanek

Wiceprezydent: dr Mateusz Stefanek, prof. AWP

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan – dr Marian Przylepa, prof. AWP

Prodziekan, Kierownik Katedry Kosmetologii – dr Małgorzata Gorzel, prof. AWP

Prodziekan, Kierownik Katedry Fizjoterapii – dr Daria Majewska

Prodziekan, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa – dr Klaudia Jakubowska

Kierownik Katedry Położnictwa – dr Joanna Piechowska

Wydział Nauk Społecznych

Dziekan – dr Mateusz Stefanek, prof. AWP

Prodziekan, Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji  – dr Sławomir Kula, prof. AWP

Kierownik Katedry Wychowanie fizycznego – dr Paweł Ostrowski, prof. AWP

Kierownik Katedry Filologii angielskiej – dr Przemysław Terejko, prof. AWP

Kierownik Katedry Ekonomii – dr Teresa Kondrakiewicz