Rektor: dr hab. Mariusz Korczyński, prof. AWP

Rektor honorowy: prof. dr hab. Witold Kłaczewski

Prezydent i Kanclerz: doc. Henryk Stefanek

Wiceprezydent: mgr Dorota Stefanek – Langham

Wiceprezydent: dr Mateusz Stefanek, prof. AWP

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan – dr n. med. Marian Przylepa, prof. AWP

Prodziekan – dr n. biol. Małgorzata Gorzel, prof. AWP

Prodziekan – dr n. o zdr. Daria Majewska

Prodziekan – dr n. o zdr. Klaudia Jakubowska

Wydział Nauk Społecznych

Dziekan – dr Mateusz Stefanek, prof. AWP

Prodziekan – dr Sławomir Kula, prof. AWP

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast