Turystyka i Rekreacja

Ogólny Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych – POBIERZ

Kierunkowy Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych – POBIERZ

Turystyka i Rekreacja - studia licencjackie

PROGRAMY PRAKTYK:

MODUŁ: Organizacja i Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji

MODUŁ: Hotelarstwo i Gastronomia

MODUŁ: Sztuka kulinarna i zarządzanie w branży HoReCa

Turystyka i Rekreacja - studia magisterskie

PROGRAMY PRAKTYK:

MODUŁ: Organizacja i Zarządzanie w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii

MODUŁ: Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji

Wzory umów:

Umowa o organizację praktyki zawodowej w języku polskim – pobierz

Umowa o organizację praktyki zawodowej w języku angielskim  – pobierz

Umowa o organizację praktyki zawodowej w języku ukraińskim- pobierz