Trwa rekrutacja na studia II-go stopnia z Kosmetologii

Zapraszamy wszystkich absolwentów studiów licencjackich na uzupełnienie wykształcenia z kosmetologii na studiach magisterskich na WSSP w Lublinie.