UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

STUDIA STACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Krystyna Repelewska Teoria i metodyka piłki ręcznej Z 08.02.2023 r. 12.15 s. 28
mgr Krzysztof Styczyński, doc. AWP Prawo i ochrona własności intelektualnej Z 06.02.2023 12.00 s. 28
mgr Krzysztof Styczyński, doc. AWP Prawo i ochrona własności intelektualnej ZP 18.02.2023 12.15 AULA
mgr Krystyna Repelewska Teoria i metodyka piłki ręcznej ZP 15.02.2023 9.45 s. 76
mgr Agata Stępniak Język angielski Z 17.02.2023 10.30 s. 77
mgr Krzysztof Styczyński, doc. AWP Prawo i ochrona własności intelektualnej ZP – TERMIN OSTATECZNY + WPISY 22.02.2023 17.00 S. 28
mgr Krzysztof Styczyński, doc. AWP Prawo i ochrona własności intelektualnej ZP – TERMIN OSTATECZNY + WPISY 25.02.2023 15.00 s. 28

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Jerzy Saczuk Antropomotoryka E 17.02.2023 11.30 33

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

STUDIA NIESTACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Krzysztof Styczyński, doc. AWP Prawo i ochrona własności intelektualnej Z 12.02.2023 10.00 s. 28
prof. Jacek Skwarcz Technologia informacyjna Z 17.02.2023 15.45 s. 67
mgr Krzysztof Styczyński, doc. AWP Prawo i ochrona własności intelektualnej ZP 18.02.2023 12.15 AULA
mgr Krzysztof Styczyński, doc. AWP Prawo i ochrona własności intelektualnej ZP – TERMIN OSTATECZNY + WPISY 22.02.2023 17.00 S. 28
mgr Krzysztof Styczyński, doc. AWP Prawo i ochrona własności intelektualnej ZP – TERMIN OSTATECZNY + WPISY 25.02.2023 15.00 s. 28

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Jerzy Saczuk Antropomotoryka E 17.02.2023 11.30 s. 33
prof. Jerzy Saczuk Antropomotoryka E 18.02.2023 11.30 s. 33

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz