UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

STUDIA STACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Magdalena Raczkowska Kosmetologia upiększająca Z 09.02.2023 11.30 s. 28
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Kosmetologia upiększająca Z 12.12.2022 19.15 on-line
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Kosmetologia upiększająca Z 17.12.2022 8.00 on-line
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Kosmetologia pielęgnacyjna Z 06.02.2023 8.00 on-line
prof. Halina Zaporowska Mikrobiologia E 27.01.2023 10.30 – 12.15 aula
prof. Halina Zaporowska Wybrane zagadnienia z toksykologii Z 10.02.2023 11.30 -13.00 aula
prof. Bełtowski Jerzy Patofizjologia E 13.02.2023 8.30 on-line
mgr Małgorzata Freliga Psychologia wpisy 31.01.2023 r. 14.00 s. 68
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Kosmetologia pielęgnacyjna ZP 11.02.2023 9.00 – 10.20 on-line
mgr Agata Stępniak Język angielski Z 17.02.2023 11.00 – 11.30 s. 77

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Magdalena Raczkowska Kosmetologia upiększająca Z 09.02.2023 12.15 s. 28
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Wybrane zagadnienia z chirurgii estetycznej Z 06.02.2023 10.00 on-line
dr Katarzyna Karczmarz Elementy botaniki kosmetycznej Z 31.01.2023 10.30 Lalak, s.205
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Wybrane zagadnienia z chirurgii estetycznej ZP 10.02.2023 8.00 – 8.40 on-line
dr Katarzyna Karczmarz Elementy botaniki kosmetycznej ZP 06.03.2023 16.00 S. 28

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

STUDIA NIESTACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Halina Zaporowska      Mikrobiologia E 08.01.2023 11.00 – 13.00 aula
prof. Halina Zaporowska      Toksykologia Z 29.01.2023 13.00 – 14.30 aula
mgr Magdalena Raczkowska Kosmetologia upiększająca Z 04.02.2023 15.30 s. 28
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Kosmetologia upiększająca Z 13.12.2022 21.00 on-line
dr Anna Nadulska, prof. WSSP  Kosmetologia upiększająca Z 17.12.2022 21.00 on-line
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Kosmetologia pielęgnacyjna Z 04.02.2023 8.00 on-line
prof. Bełtowski Jerzy Patofizjologia E 11.02.2023 8.30 on-line
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Kosmetologia pielęgnacyjna ZP 11.02.2023 10.00 on-line

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Magdalena Raczkowska Kosmetologia upiększająca Z 04.02.2023 16.30 s. 28
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Wybrane zagadnienia z chirurgii estetycznej Z 04.02.2023 10.30 on-line
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Wybrane zagadnienia z chirurgii estetycznej ZP 11.02.2023 12.00 – 12.40 on-line

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz