UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

STUDIA STACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Anna Nadulska, prof. WSSP Biologia medyczna Z 06.02.2023 r. 12.00 on-line
dr Maria Sokołowska Podstawy pielęgnacji osób niepełnosprawnych Z 20.01.2023 r. 8.00 s. 28
prof. Tomasz Karski Fizjoterapia ogólna Z 09.02.2023 r. 10.00 s. 33
prof. Jerzy Bełtowski Patologia ogólna E 29.01.2023 20.00 on-line
dr Anna Nadulska, prof. WSSP  Biologia medyczna ZP 10.02.2023 9.00 – 9.50 on-line

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Przemysław Zdolski Wyroby medyczne Z 19.12.2022 r. 8.30 s. 28
prof. Tomasz Karski Fizjoterapia ogólna Z 10.02.2023 r. 10.00 s. 33
prof. Tomasz Karski Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii E 10.02.2023 r. 10.00 s. 33
dr Agnieszka Łagowiec Medycyna fizykalna – fizykoterapia E 08.02.2023 10.00 on-line
dr Artur Durda Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Z – prezentacja slajdów do 12.02.2023
dr Artur Durda Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Z – prezentacja slajdów do 12.02.2023
prof. Jolanta Parada – Turska Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii Z

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Maria Sokołowska Dydaktyka fizjoterapii Z 20.01.2023 8.00 s. 28

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

STUDIA NIESTACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Anna Nadulska, prof. WSSP Biologia medyczna Z 05.02.2023 11.00 on-line
dr Agnieszka Łagowiec Fizjoterapia ogólna Z 04.02.2023 10.00 on-line
dr Anna Nadulska, prof. WSSP Biologia medyczna ZP 11.02.2023 8.00 – 8.50 on-line

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –  pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Agnieszka Łagowiec Fizjoterapia ogólna Z 06.02.2023 20.00 on-line
dr Agnieszka Łagowiec Medycyna fizykalana – fizykoterapia Z 09.02.2023 20.00 on-line
dr Artur Durda Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii Z – prezentacja slajdów do 12.02.2023
dr Artur Durda Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii Z – prezentacja slajdów do 12.02.2023
prof. Jolanta Parada – Turska Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii ZP

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz