UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

STUDIA STACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Teresa Kondrakiewicz Mikroekonomia E 31.01.2023 12.15 s. 79
dr Władysław Rompała Matematyka ekonomiczna E 03.02.2023 8.45 s. 82
dr Teresa Kondrakiewicz Mikroekonomia EP 08.02.2023 10.30 s. 33
mgr Rafał Dyrka Informatyka dla ekonomistów E 07.02.2023 9.30 s. 68
dr Alina Betlej Socjologia E 09.02.2023 11.00 – 11.25 on-line

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Marta Dolecka Egzaminy poprawkowe ze wszystkich przedmiotów EP 14.09.2021 8.00 s. 28
dr Marta Dolecka  Egzaminy poprawkowe ze wszystkich przedmiotów – TERMIN OSTSTECZNY EP 21.09.2021 8.00 – 9.30 S. 28
dr Waldemar Jurkiewicz Egzaminy poprawkowe ze wszystkich przedmiotów + WPISY EP 23.09.2021 13.15 S. 68

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

STUDIA NIESTACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz