Stypendia Socjalne

Uczelniana  Komisja Stypendialna informuje, że wszystkie złożone w terminie wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze  letnim roku akademickiego 2019/2020 zostały rozpatrzone pozytywnie.