Stypendia Rektora oraz Stypendia Specjalne

Drodzy studenci,

Informujemy, iż decyzje dotyczące Stypendium Rektora i Stypendium Specjalnego można już odbierać w odpowiednich dziekanatach (w godzinach otwarcia dziekanatów).