Harmonogram zjazdów na studiach podyplomowych oraz szczegółowe plany zajęć każdy słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje drogą mailową.
W razie nieotrzymania takiej wiadomości prosimy się zgłosić do Głównego Sekretariatu Studiów Podyplomowych pod adresem mailowy sekretariat@studiapodyplomowe.eu lub pod numerem telefonu 733 462 462 .