Studia II stopnia

Wydział Nauk o Zdrowiu

‏‏‎ Pielęgniarstwo

Studia magisterskie
Czas trwania: 2 lata

‏‏‎ Kosmetologia ‏‏‎

Studia magisterskie
Czas trwania: 2 lata

‏‏‎ Dietetyka‏‏‎

Studia magisterskie
Czas trwania: 2 lata

Wydział Nauk Społecznych

‏‏‎ Ekonomia ‏‏‎

Studia magisterskie
Czas trwania: 2 lata

‏‏‎ Turystyka i rekreacja ‏‏‎

Studia magisterskie
Czas trwania: 2 lata