Studia I stopnia

Wydział Nauk o Zdrowiu

‏‏‎ Kosmetologia ‏‏‎

Studia licencjackie
Czas trwania: 3 lata

‏‏‎ Dietetyka

Studia licencjackie
Czas trwania: 3 lata

‏‏‎ Pielęgniarstwo‏‏‎

Studia licencjackie
Czas trwania: 3 lata

‏‏‎ Położnictwo ‏‏‎

Studia licencjackie
Czas trwania: 3 lata

Wydział Nauk Społecznych

‏‏‎ Ekonomia ‏‏‎

Studia licencjackie
Czas trwania: 3 lata

‏‏‎ Filologia angielska z lingwistyką stosowaną ‏‏‎

Studia licencjackie
Czas trwania: 3 lata

‏‏‎ Turystyka i rekreacja ‏‏‎

Studia licencjackie
Czas trwania: 3 lata

‏‏‎ Wychowanie fizyczne

Studia licencjackie
Czas trwania: 3 lata