Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu

Dziekan – dr Marian Przylepa, prof. AWP

Prodziekan, Kierownik Katedry Kosmetologii – dr Małgorzata Gorzel, prof. AWP

Prodziekan, Kierownik Katedry Fizjoterapii – dr Daria Majewska

Prodziekan, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa – dr Klaudia Jakubowska

Kierownik Katedry Położnictwa – dr Joanna Piechowska

Władze Wydziału Nauk Społecznych

Dziekan – dr Mateusz Stefanek, prof. AWP

Prodziekan, Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji  – dr Sławomir Kula, prof. AWP

Kierownik Katedry Wychowanie fizycznego – dr Paweł Ostrowski, prof. AWP

Kierownik Katedry Filologii angielskiej – dr Przemysław Terejko, prof. AWP

Kierownik Katedry Ekonomii – dr Teresa Kondrakiewicz

  • Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: Filologia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Ekonomia
    pok. 42, tel. 81 740 25 08,  e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl

Pracownicy:

Kierownik – Iwona Habdas

Magda Futa

  • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu: Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Dietetyka, Położnictwo
    pok. 31, tel. 81 740 25 39, e-mail: wfiz@wssp.edu.pl

Pracownicy:

Kierownik – Małgorzata Palusińska

mgr Izabela Gauda

Dziekanaty czynne:

od wtorku do soboty
w godz. 9.00 – 14.00

w okresie wakacyjnym:

od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 14.00

Praktyki

UMOWY O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI

Umowa o organizację praktyki zawodowej w języku polskim- pobierz

Umowa o organizację praktyki zawodowej w języku angielskim – pobierz

Umowa o organizację praktyki zawodowej w języku ukraińskim- pobierz 

Zakład Praktyk Studenckich

 

Dyżury kierownika kształcenia praktycznego dla kierunku Fizjoterapia:

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu  i organizacji praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia znajdują się na nowej platformie internetowej.

Dyżur dr Krzysztofa Sokołowskiego

od marca 2023 we wtorki godzina 12.30-13.30

Sobota 03.06.2023 godzina 14.15-15.00

Niedziela 04.06.2023 godzina 14.15-15.00

Ankieta dla studentów po zakończeniu praktyki zawodowej

https://forms.gle/XkDJt3CRwfvfemSRA

tel. 501550615

pokój Biura Karier (obok Rektoratu).

Zmiana dni dyżurów !!!

 


Dyżury kierownika kształcenia praktycznego dla kierunku Kosmetologia:

mgr Magdalena Raczkowska

WTORKI  w godzinach 09.00 – 12.00, p. 49.1

CZWARTKI w godzinach 09.00 – 12.00, p. 49.1

 


Dyżur kierownika kształcenia praktycznego dla kierunków Turystyka i Rekreacja:

mgr Agnieszka Szewczyk

PIĄTKI w godzinach 11:00 – 12.30, p. 42

SOBOTY w godzinach 10.00 – 11.30, p. 42


Dyżur kierownika kształcenia praktycznego dla kierunku Filologia angielska:

mgr Marzena Sokołowska 

PONIEDZIAŁKI w godzinach 08:00 – 13.00, p. 42

NIEDZIELE (2 i 4 w miesiącu) w godzinach 11.00 – 13.00, p. 42

Zmiana dni dyżurów !!!

 

 


Dyżur kierownika kształcenia praktycznego dla kierunku Wychowanie fizyczne:

mgr Jerzy Popek

W okresie maj – czerwiec 2023 r. wtorek w godzinach 9.00 – 10.00; Sobota w godzinach 9.00  – 10.00, p. 10 

Wytyczne Organizacyjne – pobierz 

Dział stypendialny

Dział Stypendialny:

pok. 45, I-wsze piętro, czynny

od 01-10-2022 r. do 31-10-2022 r.

wtorek i czwartek 10:00 – 15:00

sobota 09:00 – 15:00

Wnioski są przyjmowane od 01-10-2022 r. do 31-10-2022 r.

Pomoc Materialna 

Obóz sportowy

Terminy egzaminów

Terminy obron

Fizjoterapia – JSM –  aktual. – 27.04.2023 r. – pobierz

Kosmetologia – I stopnia –   aktual. 27.04.2023 r. – pobierz 

Kosmetologia – II stopnia – aktual. 27.04.2023 r. – pobierz

Pielęgniarstwo – II stopnia – aktual. 27.04.2023 r. – pobierz

Pielęgniarstwo – I stopnia – aktual. 27.04.2023 r. – pobierz

Filologia angielska >> terminy obron są dostępne w dziekanacie

Turystyka i rekreacja – I stopnia >>terminy obron są dostępne w dziekanacie

Turystyka i rekreacja – II stopnia >>terminy obron są dostępne w dziekanacie

Wychowanie fizyczne >>terminy obron są dostępne w dziekanacie

 

Zasady pisania pracy dyplomowej

Kosmetologia, Turystyka i rekreacja, Ekonomia LICENCJAT – pobierz

Wychowanie fizyczne LICENCJAT – pobierz

Fizjoterapia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE – pobierz

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (I stopień) pobierz

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (II stopień) pobierz

Grupy Seminaryjne

dr Michał Fronczek –pobierz

dr Małgorzata Gorzel, prof. AWP pobierz

dr Magdalena Jaworska, prof. AWP – pobierz

dr Agnieszka Łagowiec, prof. AWPpobierz

dr Daria Majewska, prof. AWP pobierz

dr Marian Przylepa, prof. AWP pobierz

dr Małgorzata Starczyńska, prof. AWP – pobierz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckich

Pełnomocnik Rektora ds. studenckich

dr n.biol. Małgorzata Gorzel, prof. AWP 

Dyżury przyjęć studentów:

wtorek 12. 00 14.00
czwartek 12. 00 – 14.00

Pokój 49.1.

DOTYCZY KIERUNKÓW:

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

DOTYCZY KIERUNKÓW:

KOSMETOLOGIA

  • Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów III roku kierunku Kosmetologia stacjonarna i niestacjonarna