Program praktyk dla kierunku Pedagogika specjalna

 

Praktyka Asystencka pobierz >>

 

Praktyka Opiekuńczo – Wychowawcza pobierz >>

Praktyka Przedmiotowo – Metodyczna pobierz >>