ZARZĄDZENIE NR 191

REKTORA
WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO – PRZYRODNICZEJ
im. Wincentego Pola
w Lublinie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

 

 

Na podstawie Statutu WSSP oraz Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie ustalam następującą organizację roku akademickiego 2021/2022.

 

 • 1
 1. Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się w dniu 1 października 2021 r.
  i trwa do 30 września 2022 r.
 2. Okres zajęć dydaktycznych podzielony jest na dwa semestry.

 

 • 2
 1. Semestr zimowy:

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 1 października 2021 r. i trwają
do 30 stycznia 2022 r.

W okresie semestru zimowego przewidziane są:

 • od 22.12.2021 r. do 07.01.2022 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 • zajęcia na studiach polskojęzycznych studia stacjonarne zaczynają się 10.01.2022 r., studia niestacjonarne – 08.01.2022 r.
 • zajęcia na studiach anglojęzycznych studia stacjonarne zaczynają się 01.2022 r.
 • od 01.2022 r. do 13.02.2022 r. – zimowa sesja egzaminacyjna,
 • od 14.02.2022 r. do 18.02.2022 r. – przerwa międzysemestralna,
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z zimowej sesji egzaminacyjnej odbywają się do 15.03.2022 r.

 

 

 • 3
 1. Semestr letni:

Zajęcia dydaktyczne na studiach polskojęzycznych rozpoczynają się w dniu 19 lutego 2022 r., natomiast na studiach anglojęzycznych rozpoczynają się 01.03.2022 r. Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim trwać będą do 26 czerwca 2022 r.

W okresie semestru letniego przewidziane są:

 • od 14.04.2022 r. do 20.04.2022 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Wielkanocnych,
 • od 27.06.2022 r. do 10.07.2022 r. – letnia sesja egzaminacyjna.
 • Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z letniej sesji egzaminacyjnej odbywają się 12- 25.09.2022 r.

 

 • 4

Przerwa wakacyjna trwać będzie od 11.07. do 30.09. 2022 r.

W tym okresie przewidziane są:

 • praktyki studenckie, zgodnie z obowiązującymi planami studiów, w terminach określonych przez dziekanów wydziałów.

 

 • 5

Termin składania prac dyplomowych upływa dnia 15. 05. 2022 r.

 

 • 6

Na kończonych specjalnościach i kierunkach studiów egzamin dyplomowy powinien odbyć się w I terminie do 22.07.2022 r. lub w II terminie do dnia 30.09.2022 r.

 

 • 7

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2021r., 12.11.2021r., 02.05.2022r., 17.06.2022 r.

 

 • 8
 1. Rektor może ustanowić w czasie trwania roku akademickiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 2. Zobowiązuje się dziekanów do ścisłego przestrzegania terminów przewidzianych w organizacji roku akademickiego 2021/2022.

 

Oryginał dokumentu

 

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast