Zasady ogólne:
Pracownicy w ramach programu Erasmus + mogą wziąć udział w zagranicznych szkoleniach w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie, a nauczyciele akademiccy dodatkowo mogą się starać o wyjazd na uczelnię partnerską, w celu prowadzenia tam zajęć.
Wyjazdy pracownicze powinny trwać nie mniej niż dwa dni robocze i nie dłużej niż 2 miesiące, a na cały czas pobytu w uczelni partnerskiej / instytucji przyjmującej wypłacane jest pracownikowi stypendium programu Erasmus+.
Podczas pobytu w uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej ośmiu godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Regulamin wyjazdów pracowniczych w ramach programu Erasmus+
Lista uczelni partnerskich
Zielony Erasmus+ Green travel
Więcej informacji o programie Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/
Kontakt:

  • osobiście – Biuro Karier i Współpracy z Zagranicą (parter, obok Rektoratu)
  • telefonicznie pod numerem (81) 740-72-40
  • lub drogą mailową pod adresem: inter.rel@wssp.edu.pl

Warunki finansowe: KA 103 2020 pobierz

Wzory dokumentów:

 

  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
  • Porozumienie o programie nauczania [EN]
  • Porozumienie o programie szkolenia [EN]