Rekrutacja 2023/2024

Biuro Rekrutacji

Biuro Rekrutacji czynne:
8:00 – 16:00
(poniedziałek – sobota)

Adres:
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 27 (parter)

 

 

Referent ds. rekrutacji:
Marzena Kuwałek-Barszcz

Telefon:
+48 81 448 08 20

E-mail:
rekrutacja@pol.edu.pl

Godziny pracy:
8:00 – 16:00
(wtorek– sobota)

 

 

Referent ds. rekrutacji cudzoziemców na studia polskojęzyczne
Yana Khachaturova

Telefon:
+48 81 448 08 20
+48 665 500 504
(Viber,WhatsApp,Telegram)

E-mail:
rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

Godziny pracy:
8:00 – 16:00
(poniedziałek – piątek)

Terminy Rekrutacji

‏‏‎ ‏‏‎

Semestr Zimowy
(studia od października/2023)
od 1 marca 2023 do 30 września 2023

 

Semestr Letni
(studia od marca 2024)
od 15 listopada 2023 do 31 stycznia 2024

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym.

INFORMATORY AWP

Informator w języku polskim

Informator str 1

Informator w języku angielskim

International Prospectus 2023-1

Informator w języku ukraińskim

ukr

Informator w języku rosyjskim

rus

Rekrutacja Krok po Kroku

 

krok1

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ KIERUNEK STUDIÓW

‏‏ ‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‏‏

W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się kierunki zapewniające wykształcenie praktyczne. Nasza Uczelnia ma do zaoferowania szereg nowoczesnych kierunków, z którymi zachęcamy do zapoznania się poniżej.

krok2

REJESTRACJA NA STUDIA

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Zarejestruj się na studia za pomocą formularza rekrutacyjnego (REKRUTACJA ONLINE)

 

Następnie pobierz na stronie internetowej Podanie do Rektora o przyjęcie  na studia.
Podanie na odpowiedni kierunek należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY. (Podanie również można wypełnić w Biurze Rekrutacji )

krok3

DOKUMENTY

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie ) oraz jednolite studia magisterskie

‏‏‎ ‏‏‎

Skompletuj następujące dokumenty :

 • świadectwo dojrzałości  (oryginalny odpis albo oryginał);
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) (istnieje również mozliwość wykonania kserokopii podczas składania dokumentów w Biurze Rekrutacji);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy . Zaświadczenie lekarskie przedkładają tylko kandydaci na kierunki: Dietetyka,Kosmetologia, Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia. Skierowania na badania lekarskie należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY (Skierowanie na badania lekarskie również można dostać w Biurze Rekrutacji.);
 • 2 aktualne zdjęcia (format jak do dowodu osobistego);
 • dowód osobisty (do wglądu).

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎ ‏‏‎

Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie)

‏‏‎ ‏‏‎

Skompletuj następujące dokumenty :

 • świadectwo dojrzałości  (oryginalny odpis albo oryginał);
 • oryginalny odpis dyplomu studiów wyższych (UWAGA: jeśli ukończyłeś studia licencjackie , a Twój dyplom nie został jeszcze wydany, wystarczy,że złożysz zaświadczenie o ukończeniu studiów, które ma moc dyplom do momentu jego wydania.);
 • kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)(istnieje również mozliwość wykonania kserokopii podczas składania dokumentów w Biurze Rekrutacji);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie lekarskie przedkładają tylko kandydaci na kierunki: Dietetyka, Pielęgniarstwo oraz Kosmetologia. Skierowania na badania lekarskie należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY (Skierowanie na badania lekarskie również można dostać w Biurze Rekrutacji );
 • 2 aktualne zdjęcia (format jak do dowodu osobistego);
 • dowód osobisty (do wglądu).

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎ ‏‏‎

Kandydaci na studia podyplomowe

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

 • oryginał lub oryginalny odpis dyplomu studiów wyższych;
 • 1 aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego);
 • dowód osobisty (do wglądu).
krok4

ZGŁOŚ SIĘ DO BIURA REKRUTACJI

‏‏

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎ ‏‏‎

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni  się zgłosić do Biura Rekrutacji (pokój nr  27) wraz ze wszystkimi dokumentami z Kroku 2 i 3 .
Podpisz umowę o kształcenie oraz opłać opłatę rekrutacyjną. UWAGA! Opłata rekrutacyjna powinna być uiściona najpóżniej podczas składania dokumentów. Zachęcamy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej przełewem na konto Uczelni.
(Wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz w jaki sposób można opłacić można znaleźć w zakładce OPŁATY)

krok5

ODBIERZ DECYZJĘ O PRZYJĘCIU NA STUDIA

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎ ‏‏‎

Gratulujemy!

Zostałeś studentem Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie!

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM


PHYSIOTHERAPY
Long-cycle studies

 

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
Bachelor degree

 

TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
Bachelor degree

 

INTERNATIONAL TOURISM
Master degree

 

NURSING
Bachelor degree
Master degree

 

MIDWIFERY
Bachelor degree

 

BEAUTY SCIENCE
Bachelor degree
Master degree

 

BEAUTY SCIENCE
Bachelor degree
Master degree

Chcesz wiedzieć więcej? Zgłoś się przez Formularz Kontaktowy: