Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji w ramach projektu :Innowacyjne kształcenie na kierunku pielęgniarstwo – utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie”.

 

Treść regulaminu.