Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Praktyka jest najważniejsza”.

Okres realizacji projektu: od: 2018-01-01 do: 2019-10-31

Wartość projektu: 797 279,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 671 947,16 zł

Cel projektu

Celem projektu jest zrealizowanie wysokiej jakości staży studenckich ułatwiających wejście na rynek pracy.

Podstawowym celem stażu jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich wstępnych doświadczeń i rozwijanie kompetencji w zakresie turystyki i rekreacji. Zakres przedmiotowy stażu jest bezpośrednio związany z efektami kształcenia na prowadzonym kierunku: turystyka i rekreacja. Zapewnia praktyczne wykorzystanie pozyskanych umiejętności zawodowych. Programu stażu został przygotowany na podstawie Zalecenia Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży ( 2014/C 88/01).

Projekt skierowany jest do 68 studentów/studentek.  W ramach projektu zorganizowanych zostanie 43 staże krajowe (24K,19 M) i 25 staży zagranicznych ( 13K, 12 M)

 

Roczniki, które objęte zostaną wsparciem  w ramach projektu:

 • drugiego roku (I stopnia) – 40 os. ( w r. akademickim 2017/2018, a na III roku w r. akademickim 2018/2019) (20K, 20M)
 • trzeciego roku (I stopnia) – 22 os. ( w r. akademickim 2017/2018) (16K, 6M)
 • drugiego roku (II stopnia) – 6 os.  ( w r. akademickim 2017/2018 ) (1K, 5M)

 

Odbiorcami są z studenci studiów stacjonarnych

 

Czas trwania staży:

 • 3 miesiące – 360 godzin,
 • Minimum 20 godzin tygodniowo,
 • Zachowana ciągłość – tydzień po tygodniu.

 

Wynagrodzenie:

 • Stażysta otrzymuje wynagrodzenie 18,50 zł  (wg przepisów na dzień 5.10.2017 r.) za godzinę, które będzie wypłacane po przepracowaniu miesiąca;
 • Opiekun stażysty otrzymuje refundację wynagrodzenia.

 

Dodatkowe świadczenia dla uczestników staży zagranicznych:

 • ubezpieczenie NNW
 • koszt niezbędnych badań lekarskich
 • Koszty dojazdu (bilety)

 

Dodatkowe świadczenia dla uczestników staży krajowych:

 • koszt niezbędnych badań lekarskich

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Pani Iwona Habdas, pokój 42, tel. 81 740 25 08, staz@wssp.edu.pl