POMOST – MiędzyPOkoleniowy MOdel STudiowania

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-02 do: 2021-12-31

Wartość projektu: 971.247,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 940.467,50 zł

Cel Projektu:

‏‏‎ ‏‏‎

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturowej osób w ramach Uniwersytetu III Wieku oraz Uniwersytetu Dziecięcego – dzięki opracowaniu programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych i szkoleniowych w okresie I.2019-XII.2021, we współpracy z podmiotami działającymi w obszarze edukacji (NGO i JST)

Uzyskaj więcej informacji – skontaktuj się z nami:

‏‏‎ ‏‏‎  ‏‏‎
mgr Dominika From
81 448 08 20, 81 740 72 40 w.46
e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl