Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„POLCamp. Międzynarodowy Program Kształcenia WSSP w Lublinie”.

Okres realizacji projektu: od: 2017-06-01 do: 2020-10-31

Wartość projektu: 1 469 308, 80 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  1 238 333,46 zł

Cel projektu

Celem projektu jest wdrożenie w WSSP w Lublinie 1 kompleksowego Międzynarodowego Programu Kształcenia na kierunkach Filologia angielska z lingwistyką stosowaną (z j. hiszpańskim lub mandaryńskim) oraz Turystyka i rekreacja z lingwistyką stosowaną (z j. hiszpańskim lub mandaryńskim), obejmującego realizację programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski (25 os.), jak i do cudzoziemców studiujących w Polsce (35 os.), realizację międzynarodowej szkoły letniej oraz włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w uczelni w okresie 01.06.2017-31.10-2020r.

 

Planowane efekty:
1)Wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy 60 studentów kierunku
Filologia angielska z lingwistyką stosowaną oraz Turystyka i rekreacja z lingwistyką stosowaną, poprzez wdrożenie programu kształcenia w j.obcych.
2)Wzrost jakości Międzynarodowego Programu Kształcenia na obu kierunkach studiów, poprzez włączenie w prowadzenie zajęć dydaktycznych 1 wykładowcy z zagranicy posiadającego osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej.
3)Facylitacja międzykulturowego środowiska akademickiego poprzez realizację Międzynarodowej Szkoły Letniej dla 60 osób, umożliwiającej studiowanie cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku studentom z Polski, obejmującej program zajęć dydaktycznych i dodatkowych.