Plany zajęć

Z uwagi na wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie pandemii koronawirusa, opracowane plany studiów musiały ulec radykalnej zmianie w związku z czym są uaktualniane i opublikowane zostaną w pierwszej połowie przyszłego tygodnia.