Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180

Język wykładowy:

– polski
– angielski

 

Folder reklamowy – Pielęgniarstwo

Studiuj pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie

Na podstawie Decyzji nr 17/V/2018 Ministra Zdrowia z dnia 19.07.2018 r., Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza uzyskała akredytację dla kierunku PIELĘGNIARSTWO (studia pierwszego stopnia). WSSP dla nowego kierunku uzyskała najwyższe oceny akredytacyjne.

 

– Zapraszamy serdecznie na nasz siódmy kierunek studiów licencjackich. Rekrutację otwieramy w wakacje, ponieważ akredytację dla kierunku pielęgniarstwo Uczelnia uzyskała stosunkowo niedawno – w dniu 19 lipca br. Studia na pierwszym roku rozpoczną się jednak planowo, w październiku – zapewnia doc. Henryk Stefanek, prezydent WSSP.

– Jesteśmy dumni z naszego nowego kierunku. Studia prowadzone są według najwyższych standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, a Uczelnia we wszystkich kategoriach akredytacyjnych uzyskała maksymalną ilość punktów, zdobywając najwyższą z możliwych ocen – 95 punktów – dodaje.

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związac z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowych, podjęcia studiów magisterskich. Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

 

Absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, oraz wiedzę ogólną z zakresy nauk medycznych. Posiada umiejętności udzielania świadczeń w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, promowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Sprawuje całościową i zindywidualizowaną opiekę nad chorym, niepełnosprawnym, umierającym. Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Możliwości kariery zawodowej Absolwenta naszej Uczelni

kariera zawodowa pielęgniarstwo