Liczba godzin:

330

Czas trwania:

3

semestry

Czesne:

3500

złotych/ 1 semestr

3500

złotych/ 2 semestr

3000

złotych/ 3 semestr

Opis studiów:

Studia podyplomowe MBA w zarządzaniu nieruchomościami prowadzone na Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola, pomogą nabyć niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bądź do pracy w firmach zajmujących się profesjonalnymi usługami w zakresie zarządzania nieruchomościami. Absolwent studiów będzie umiał rozpoznawać czynniki strategiczne oraz wskazywać możliwe ich oddziaływania, co umożliwi przygotowywanie innowacyjnych projektów planów zarządzania, odpowiadających na potrzeby użytkowników/właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem aspektów finansowych, prawnych, technicznych, środowiskowych. Jednocześnie będzie posiadał operacyjne umiejętności pracy w sposób łączący różne podejścia teoretyczne i praktyczne, w tym wykorzystując metody i techniki analiz ilościowych i jakościowych.

Cel i koncepcja studiów:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do zarządzania nieruchomościami przez osoby, które już administrują budynkami oraz pośredniczą w wynajmie lub sprzedaży nieruchomości, bądź też zamierzają dopiero podjąć pracę w tym sektorze.

Korzyści:

Atutami wyróżniającymi studia podyplomowe „MBA w Zarządzanie nieruchomościami” prowadzonych na Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola jest renomowane grono wykładowców i ich wszechstronna wiedza oparta na wieloletniej praktyce i doświadczeniu. Podczas studiów słuchacze uzyskują wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania oraz wiedzy technicznej związanej z zarzadzaniem nieruchomościami. Autorski program studiów stworzony został przez doświadczonych praktyków i ekspertów rynku zarządzania nieruchomościami z udziałem pracowników naukowych. Studia uwzględniają obowiązujące standardy zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą.

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
Biuro Rekrutacji, pok. nr 27 (parter)
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
Godziny pracy: 8:00 – 16:00 (poniedziałek – sobota)

Telefon: 81 448 08 20
Email: rekrutacja@pol.edu.pl

WZÓR ŚWIADECTWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH STUDIÓW:

 1. Blok komunikacja składa się z następujących przedmiotów:
  Komunikacja
  Negocjacje
 2. Blok prawny składa się z następujących przedmiotów;
  Upadłość konsumencka, licytacje komornicze, eksmisje
  Plany zagospodarowania przestrzennego
  RODO
  Postawy prawa i postępowania administracyjnego
  Prawo pracy
  Zamówienia publiczne
  Odpowiedzialność karno-gospodarcza osób zarządzających nieruchomościami
  Prawo spadkowe
  Prawo spółdzielcze
  Umowy najmu
 3. Blok zarządzanie składa się z następujących przedmiotów:
  Gospodarka przestrzenna
  Gospodarka nieruchomościami
  Gospodarka mieszkaniowa
  Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
  Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 4. Blok biznes składa się z następujących przedmiotów:
  Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  Wycena nieruchomości
  Przygotowanie nieruchomości do najmu lub sprzedaży
  Pośrednictwo, współpraca – właściciel, pośrednik
  Negocjacje umów
  Pozyskiwanie i rozlicznie środków UE
 5. Blok postawy wiedzy technicznej składa się z następujących przedmiotów:
  Postawy budownictwa
  Przegląd technologii w budownictwie
  Przeglądy techniczne i remonty

Adresaci:

 • Studia skierowane są do osób:
  • pracowników zajmujących się obecnie procedurami zarządczymi w podmiotach świadczących usługi zarządzania nieruchomościami wspólnymi (wspólnoty mieszkaniowe),  zatrudnionych w spółkach  towarzystw budownictwa społecznego, w jednostkach organizacyjnych gminy zarządzających zasobem mieszkaniowym gminy, w spółdzielni mieszkaniowej,
  • pracowników uczestniczących w procesach zarządczych w nieruchomościach handlowych, biurowych, magazynowych, hotelowych,
  • pracowników firm specjalizujących się w obrocie nieruchomościami,
  • właścicieli nieruchomości,
  • deweloperów
  • osób pragnących rozpocząć karierę zawodową w sektorze nieruchomości.