Kurs Języka Polskiego

Informujemy, że KURS JĘZYKA POLSKIEGO doskonalący język polski studentów I roku studiów pochodzacych z Ukrainy, Rosji i Białorusi, rozpocznie się 15.09.2015o godz. 9.00 w auli WSSP.