Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na kurs języka polskiego przygotowujący do certyfikatu C1

Kurs przeznaczony jest dla osób, które przygotowują się do państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie C1

Program kursu:
1. Poszerzenie wiedzą z zakresu poprawności gramatycznej z poziomu C1.

  1. Ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
  2. Trening czytana ze zrozumieniem różnych rodzajów tekstów.
  3. Rozwijanie zdolności swobodnego i płynnego wypowiadania się.
  4. Nauka poprawnego budowania wypowiedzi pisemnych na poziomie C1

 

Tematyka zajęć zgodna ze standardami egzaminacyjnymi Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: Formularz zgłoszeniowy, kserokopia dowodu osobistego/ paszportu, kopia dowodu wpłaty.

CENA:

60 godz. /2 semestry – 600 zł

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY :

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Kierownik Centrum : dr Agnieszka Maciocha

Telefon: 81 740 72 40 (wew.43)

Email: ackj@wssp.edu.pl