Konferencja naukowa: Miasto przyszłości. Lublin 2050

W Lublinie w poniedziałek (24.04) odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Miasto Przyszłości. Lublin 2050”. Uczestnicy spotkania dyskutowali o przyszłości miast, zarówno w kontekście globalnym, jak i lokalnym.

Ostatnie wydarzenia o podłożu społeczno-gospodarczym, geopolitycznym czy środowiskowym ukierunkowały społeczeństwo na poszukiwanie odpowiedzi jak mogą zmienić się miasta w perspektywie najbliższych dekad. W trakcie konferencji omawiane były też wyzwania stojące przed miastami: zmiany klimatu, rosnąca presja urbanizacyjna, przemiany technologiczne czy zmiany demograficzne. Uczestnicy programu zastanawiali się nad tym, w jaki sposób zostaną ukształtowane miasta przyszłości, co będą oferowały i czy będą odpowiadały na przyszłe potrzeby.

Spotkanie organizowane było przez Miasto Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Radę Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina.

Uczelnia reprezentowana była przez Pana Prezydenta doc. Henryka Stefanka, patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor AWP dr hab. Mariusz Korczyński.