Kompleksowy program dostępności WSSP w Lublinie

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-12-31

Wartość projektu: 3 970 136,60 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 851 032,49 zł

Cel Projektu:  Wzrost dostępności Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:

  • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni
  • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni
  • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni
  • opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię
  • wprowadzenie do programów nauczania na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami i m.in. zapewnienie wsparcia w postaci asystenta dydaktycznego osoby niepełnosprawnej i tłumacza migowego