KOMISJA BIOETYCZNA

Komisja Bioetyczna przy Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin

tel.: 81 740 72 40

e-mail: komisja.bioetyczna.AWP@pol.edu.pl

Skład Komisji

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Michał Skrzypek, prof. AWP – lekarz specjalista

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

o. dr Filip Leszek Buczyński – duchowny, psycholog kliniczny

CZŁONKOWIE:

dr Renata Domżał-Drzewicka – pielęgniarka

dr Michał Fronczek – lekarz specjalista

prof. dr hab. Tomasz Karski – lekarz specjalista

dr Marcin Mandryk – farmaceuta

dr Krzysztof Mataczyński – lekarz specjalista

dr Krzysztof Metera, prof. AWP – lekarz specjalista

dr Marian Przylepa, prof. AWP – lekarz specjalista

dr Piotr Turmiński – fizjoterapeuta

mgr Magdalena Włosek – prawnik

SEKRETARZ:

Mgr Anna Szczepaniak

 

 

Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej w roku 2023

 • 20.04.2023
 • 15.06.2023
 • 19.10.2023
 • 14.12.2023

Pliki do pobrania

Prosimy wnioskodawców o złożenie dokumentów w wersji elektronicznej na podany powyżej adres e-mail Komisji Bioetycznej oraz o złożenie wersji „papierowej” z podpisem wnioskodawcy w rektoracie w budynku Uczelni u sekretarza komisji.

Regulamin Komisji Bioetycznej

przy Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

[link do regulaminu]

WNIOSEK

Komisja Bioetyczna Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie – załącznik 1

[link do załącznika]

Oświadczenie uczestnika badania naukowego – załącznik 2

[link do załącznika ]

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

dla uczestników badań naukowych – załącznik 3

[link do załącznika]

 

 

Wykaz przydatnych aktów prawnych

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. 1999 nr 47 poz. 480)

 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152)

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. 2012 poz. 489)

 4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 6. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

 7. Trzecie wydanie zbioru zasad i wytycznych pt. „Dobre obyczaje w nauce” opracowanego przez Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk

 8. Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej – dokument wypracowany przez zespół pod przewodnictwem                    J. Hartmana, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012 r.

 9. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.