BLOKI GODZINOWE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

8.00 – 10.30   (3H – ZAJĘCIA 8.00 – 10.15 + 15 MINUT PRZERWY)

10.30 – 13.00 (3H -ZAJĘCIA 10.30 – 12.45 + 15 MINUT PRZERWY)

12.45 – 13.15 – PRZERWA OBIADOWA

13.15 – 15.45 (3H – ZAJĘCIA 13.15 – 15.30 + 15 MINUT PRZERWY)

15.45 – 18.15 (3H – ZAJĘCIA 15.45 – 18.00 + 15 MINUT PRZERWY)

18.15 – 20.30

UWAGA

Plany zajęć Studiów Niestacjonarnych dostępne są tylko dla studentów Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie. Hasła dostępu do planów danego kierunku posiadają odpowiednie dla danego kierunku dziekanaty.

Lokalizacja sal wykładowych poza AWP