Czas trwania:

3

semestry

Liczba godzin:

360

godzin

Czesne:

I semestr:

1700

złotych

II semestr:

1700

złotych

III semestr:

900

złotych

POSTAWOWE INFORMACJE:

Trzysemestralne studia skierowane są do osób z wykształceniem medycznym, pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich, nauczycieli chcących nabyć merytoryczne przygotowanie do prowadzenia przedmiotów z zakresu dietetyki i żywienia człowieka, propagatorów oświaty zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wszystkich zainteresowanych dietetyką i żywieniem. Studia umożliwiają poszerzenie lub modyfikację kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci studiów nabywają praktyczne umiejętności w zakresie żywienia człowieka, postępowania dietetycznego w chorobach metabolicznych, neurologicznych, nowotworowych. Absolwenci nabywają umiejętności prowadzenia profilaktyki żywieniowej, porad dietetycznych. Nauczyciele nabędą merytoryczne przygotowanie do prowadzenia przedmiotów z zakresu dietetyki i żywienia człowieka.

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
Biuro Rekrutacji, pok. nr 27 (parter)
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
Godziny pracy: 8:00 – 16:00 (poniedziałek – sobota)

Telefon: 81 448 08 20
Email: rekrutacja@pol.edu.pl

WZÓR ŚWIADECTWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH