Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w warunkach kryzysowych na szczeblach lokalnych w administracji rządowej i samorządowej oraz w zakładach pracy.


Program skierowany jest do pracowników administracji państwowej i samorządowej legitymujących się ukończeniem studiów wyższych, dla kadry oficerskiej, która zamierza podjąć pracę na stanowiskach związanych z zagrożeniami nadzwyczajnymi, dla pracowników zatrudnionych w zakładach pracy państwowych i prywatnych oraz w systemie oświaty.


Program studiów:

1. Elementy polityki bezpieczeństwa RP.

2. Międzynarodowe prawo humanitarne.

3. Prawo krajowe.

4. Zarządzanie kryzysowe.

5. Systemy szkolenia z zakresu ochrony ludności/obrony cywilnej.

6. Charakterystyka i monitoring zagrożeń.

7. Ochrona dóbr kultury.

8. Edukacja dla bezpieczeństwa.

9. Ratownictwo w Polsce.

10. Wybrane elementy psychologii grup w czasie sytuacji kryzysowych.

11. Komunikacja, mediacje i negocjacje społeczne.

12. Zachowania organizacyjne.

13. Seminarium dyplomowe.

STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08