Celem tego studium jest zapoznanie kadry kierowniczej przedsiębiorstw różnych branż z nowymi uwarunkowaniami ich funkcjonowania na rynku o nasilającej się konkurencyjności. Poza tym program studium ułatwi Państwu zrozumienie mechanizmów funkcjonowania otoczenia przedsiębiorstwa i osiągania dzięki temu zamierzonych celów własnych.

 

Program skierowany jest do menadżerów średniego i wyższego szczebla, dyrektorów, kadry zarządzającej i absolwentów wyższych uczelni.

 

Program studiów:

1. Społeczna gospodarka rynkowa

2. Prawo o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym

3. Prawo o nieuczciwej konkurencji

4. Kodeks Handlowy

5. Ustawa o rachunkowości

6. Prawa człowieka

7. Strategie konkurencji

8. Analiza rynku i prognozowanie

9. Negocjacje

10. Zarządzanie europejskie

11. Podstawy informatyki

12. Seminarium dyplomowe

Razem: 205 godzin

STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08