Studia są adresowane są przede wszystkim do:

– właścicieli gospodarstw ekologicznych, ogólno-rolnych i agroturystycznych

– absolwentów szkół wyższych zwłaszcza kierunków przyrodniczych

– nauczycieli szkół rolniczych

– pracowników doradztwa rolniczego

– pracowników sektora obsługi rolnictwa

 

Absolwent studiów:

– zdobędzie umiejętność zorganizowania i prowadzenia gospodarstwa ekologicznego

– przetwórstwa surowców ekologicznych

– pozna uregulowania legislacyjne dotyczące rynku żywności ekologicznej

– pozna zasady funkcjonowania rynku żywności ekologicznej w kraju i na świecie.

 

Tryb prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSS-P w Lublinie oraz na życzenie słuchaczy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zielona Szkoła” w Piotrawinie n/Wisłą. Program studiów obejmuje 250 godzin, realizowanych w trakcie dwóch semestrów. W programie wizytacja niektórych gospodarstw ekologicznych w kraju.

 

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z zakresu rolnictwa ekologicznego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także jednostki certyfikującej „Ekogwarancja PTRE”.

 

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów, zdobycie wymaganych zaliczeń oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

 

Program studiów

Prawne regulacje rynku żywności ekologicznej

– program FAO i WHO w sprawie produkcji, przetwórstwa, oznakowania oraz zbytu żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi

– ustawa Kongresu USA nr 190 dotycząca produkcji żywności ekologicznej

– rozporządzenie Rady Europy [EWG] nr 2092/91 w sprawie rolnictwa ekologicznego i znakowania jego produktów i środków spożywczych

– polska ustawa o rolnictwie ekologicznym

– kryteria ekologicznej produkcji rolnej IFOAM, NOP, JAS.

 

Przebudowa gospodarstwa na produkcję w systemie rolnictwa ekologicznego

– przesłanki dotyczące podjęcia decyzji

– zgłoszenie do jednostki certyfikującej

– zadania w pierwszym roku konwersji

– zadania w drugim roku konwersji

– certyfikacja gospodarstwa ekologicznego

– dotacje dla gospodarstw ekologicznych w UE i Polsce

– polski system certyfikacji

 

Organizacja gospodarstwa ekologicznego

– dobór kierunku gospodarowania

– warunki przyrodnicze gospodarstwa

– ograniczenia ekonomiczno-rynkowe

 

Produkcja ekologiczna roślin rolniczych

– zasady układania płodozmianów

– uprawa roli metodami ekologicznymi

– nawożenie i ochrona roślin

– zasady szczegółowej uprawy głównych grup użytkowych roślin

 

Ekologiczne ogrodnictwo

– ekologiczna uprawa roślin zielarskich

– ekologiczne sadownictwo

– ekologiczna uprawa roślin jagodowych

 

Ekologiczny chów zwierząt

– gatunki i rasy

– żywienie zwierząt, pasze i komponenty paszowe

– przechowywanie obornika i innych nawozów odzwierzęcych

– zapobieganie chorobom i leczenie weterynaryjne

– budynki inwentarskie i wybiegi

– pszczelarstwo i produkty pszczelarskie

 

Zbiór roślin ze stanu naturalnego

– przepisy prawne ekologicznego zbioru

– gatunki najczęściej pozyskiwane

– zasady i organizacja zbioru

– gatunki objęte ścisłą i częściową ochroną

– grzyby dopuszczone do obrotu

– rośliny zielarskie dopuszczone do obrotu

 

Przetwórstwo surowców ekologicznych

– zakres przetwórstwa

– komponenty przetworów ekologicznych

– przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

– przetwórstwo w zakładach przetwórczych – wymagania prawne (HACCP)

– produkt regionalny, tradycyjny, ekologiczny i konwencjonalny

– przetwórstwo podstawowych grup surowców rolniczych i ogrodniczych

 

Dystrybucja i handel międzynarodowy

– europejski rynek żywności ekologicznej

– produkt ekologiczny na rynku

– etykieta i system identyfikacji produktu ekologicznego

– popyt i podaż produktu ekologicznego w Polsce, Europie i na świecie

– logistyka i kanały dystrybucji

STUDIA PODYPLOMOWE

Rolnictwo ekologiczne

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08