Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza szerokiej wiedzy w zakresie oligofrenopedagogiki i kynoterapii. Studia przygotowują do prowadzenia edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem kynoterapii. W trakcie trzy semestralnych studiów kwalifikacyjnych student realizuje program dający uprawnienia do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz kynoterapeuty lub asystenta kynoterapeuty.

Studia trwają 3-semestry obejmując 350 godzin zajęć teoretycznych oraz 50 godzin praktyk pedagogicznych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i 70 godzin praktyk kynoterapeutycznych. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele po 8-10 godzin.
 

Adresat:
Studia przeznaczone dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Organizacja studiów:

Studia trwają – trzy semestry (350 godzin), zjazdy co dwa tygodnie (sobota-niedziela)

Koszt studiów 3750 zł (po 1250 zł za semestr)

STUDIA PODYPLOMOWE

Oligofrenopedagogika z kynoterapią

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08