Studia adresowane są w szczególności do:

– Osób pracujących w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (np. szpitalach o różnym profilu, specjalistycznych przychodniach, poradniach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach wielospecjalistycznych oraz ośrodkach i sanatoriach rehabilitacyjnych), ośrodkach gimnastyki korekcyjnej oraz wychowawczo-rehabilitacyjnych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, placówkach prowadzących działalność pro-zdrowotną (np. ogniskach TKFF, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, „fitness klubach”), przychodniach sportowo lekarskich oraz innych.

– Osób pragnących zdobyć oraz poszerzyć wiedzę na temat odnowy biologicznej w celu rozpoczęcia pracy w wyżej wymienionych placówkach.

 

Tryb prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSSP w Lublinie oraz na życzenie słuchaczy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zielona Szkoła” w Piotrawinie n/Wisłą. Program studiów obejmuje min. 350 godzin, realizowanych w trakcie trzech semestrów.

 

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią między innymi pracownicy Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz praktycy z zakresu rehabilitacji, medycyny, odnowy biologicznej.

 

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów, zdobycie wymaganych zaliczeń oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

STUDIA PODYPLOMOWE

Odnowa biologiczna - Fizjoterapia

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08