Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych z ochrony środowiska będą stanowić kadrę specjalistów przygotowanych do rozwiązywania w szerokim zakresie skomplikowanych problemów środowiskowych. Słuchacze zapoznają się także z ochroną środowiska w Unii Europejskiej, co w niewielkiej perspektywie czasowej może wpłynąć na poprawę stanu środowiska w Polsce.Program skierowany jest do nauczycieli, absolwentów studiów uniwersyteckich, rolniczych i politechnicznych oraz osób zainteresowanych ekologią oraz problemami ekorozwoju i zarządzaniem środowiska.

Program studiów:

1.Zmiany środowiska

2.Ochrona przyrody

3.Utylizacja i rekultywacja

4.Architektura i ochrona krajobrazu

5.Inżynieria ekologiczna

STUDIA PODYPLOMOWE

Ochrona środowiska

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08