Program obejmuje całość informacji niezbędnych w pracy związanej z organizacją, obsługą i realizacją obrotu towarowego z zagranicą. Znajomość zasad obrotu towarowego pozwoli Państwu na śmiałe podejmowanie różnego rodzaju działalności gospodarczej związanej z wymianą towarową z zagranicą także w zakresie agrobiznesu.

Program skierowany jest do osób uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w obrocie towarowym z zagranicą – importerów, eksporterów, osób prowadzących agencje celne, przewoźników, spedytorów, pracowników administracji celnej.

 

Program studiów:

1. Społeczna gospodarka rynkowa

2. Prawo w działalności gospodarczej

3. Wprowadzenie towarów na polski obszar celny

4. Nomenklatura towarowa PCN

5. Kontrakt w handlu zagranicznym

6. Gospodarcze procedury celne

7. Kontrola obrotu międzynarodowego

Razem: 210 godzin

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Obrót towarowy z zagranicą

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08