Czas trwania:

2

semestry

Liczba godzin:

316

godzin

Czesne:

I semestr:

1800

złotych

II semestr:

1800

złotych

Opis studiów:

Studia adresowane są do osób funkcjonujących lub zamierzających skutecznie funkcjonować w obszarze kultury fizycznej: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym polskich związków sportowych, nowo powstających organizacji sportu, przedsiębiorstw, które planują inwestycje w sport lub są potencjalnymi sponsorami, organizacji sportowych, a także absolwentów (zwłaszcza uczelni ekonomicznych i wychowania fizycznego), którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym.

 

Program studiów podyplomowych jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie zarządzania w obszarze sportu. Rozwój sportu oraz infrastruktury sportowej w Polsce na przestrzenie ostatnich lat determinuje nowe podejście do zarządzania w sporcie. Tylko przygotowani profesjonalnie specjaliści będą w stanie spełnić wymagania rynkowe jakie będą stawiane przed sportem. Celem prowadzonych studiów jest jest profesjonalne doskonalenie kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną poprzez stworzenie warunków dla pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności menedżera sportu. Określony cel będzie realizowany poprzez:

 

 • przekazanie nowoczesnej wiedzy na temat kompetencji zarządczych, zakresu i sposobów wykorzystywania uprawnień decyzyjnych oraz doskonalenia umiejętności organizatorskich menedżera;
 • dostarczenie wiedzy o współczesnych uwarunkowaniach rozwoju kultury fizycznej i kształtowania umiejętności z zakresu kierowania jednostką organizacyjną działalności marketingowej, a także planowania i organizowania przedsięwzięć sportowo -rekreacyjnych;
 • kształtowanie postaw innowacyjnych w procesie rozwijania działalności w wychowaniu fizycznym, sporcie i rekreacji;
 • opanowanie skutecznego oddziaływania na podwładnych w celu umiejętnego wykorzystywania ich potencjalnych możliwości.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje/uprawnienie dające prawne podstawy do prowadzenia klubów, ośrodków sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, klubów rekreacyjnych itp. Powyższe uprawnienie jest wymagane w większości organizowanych konkursów na stanowiska kierownicze związane z kulturą fizyczną.
Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom Menedżera Sportu oraz Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zawodowych (Suplement – wykaz realizowanych przedmiotów).


Dyplom wydaje Rektor Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie i może on być honorowany przez pracodawców krajów Unii Europejskiej (Europass , Dz.U L 390/6 z dnia 31.12.2004r.)

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie,
  Biuro Rekrutacji, pok. nr 27 (parter),
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 448 08 20
  email: rekrutacja@wssp.edu.pl

Koordynator studiów podyplomowych

mgr Dominika From

tel.  81 448 08 20
tel. 507 935 577
email: rekrutacja@wssp.edu.pl

WZÓR ŚWIADECTWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast