Studia dają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Absolwenci nabywają kompetencje w zakresie planowania, koordynowania gimnastyki korekcyjnej oraz działań związanych z profilaktyką wad postawy u dzieci i młodzieży.

 

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem magisterskim lub licencjackim, absolwentów wychowania fizycznego, fizjoterapii, nauczania zintegrowanego i przedszkolnego oraz dla absolwentów innych kierunków legitymujących się przygotowaniem pedagogicznym.

 

W toku studiów będą realizowane treści z zakresu:

Anatomii funkcjonalnej

Fizjologii

Emisji głosu

Teorii i metodyki wychowania fizycznego

Rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży

Podstaw teoretycznych postępowania korekcyjnego

Metod oceny postawy ciała

Metodyki nauczania gimnastyki korekcyjnej

Korektywy w grupach pozaortopedycznych

Gier i zabaw ruchowych w gimnastyce korekcyjnej

Wybranych zagadnień pedagogiki specjalnej

Podstaw psychologii klinicznej

Gimnastyki korekcyjnej w wodzie

 

Czas trwania: 3 semestry
Cena: 2 semestry x 1500 PLN + 1 semestr x 750 PLN
Koszt całkowity studiów: 3750 PLN
Studia obejmują 200 godzin i 60 punktów ECTS

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08