Czas trwania:

3

semestry

Liczba godzin:

360

godzin

Czesne:

I semestr:

1100

złotych

II semestr:

1100

złotych

III semestr:

1100

złotych

STUDIA ADRESOWANE SĄ PRZEDE WSZYSTKIM DO:

Trzysemestralne, kwalifikacyjne studia podyplomowe są kierowane do osób chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie dydaktyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Uczestnikiem studiów na kierunku „Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” może być:

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej, który:
  – posiada certyfikat języka angielskiego na poziomie B2, zgodny z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03 2009, lub
  – posiada kompetencje językowe języka angielskiego na poziomie B2 i w trakcie studiów zdobędzie stosowny certyfikat, lub
  – posiada kompetencje językowe na poziomie B1 i w trakcie studiów osiągnie poziom B2 i zdobędzie stosowny certyfikat.

CEL I PROGRAM STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej. Aby to osiągnąć, słuchacze studiów pogłębiają swoją znajomość języka angielskiego oraz nabywają wiedzę oraz kompetencje metodyczne potrzebne do pracy z dziećmi.

Program studiów zawiera następujące przedmioty:

 1. Praktyczna nauka j. angielskiego – fonetyka, gramatyka, umiejętności zintegrowane
 2. Wykorzystanie piosenek, gier, ruchu, technik plastycznych i multimedialnych w nauczaniu
 3. Wydawnictwa językowe i podręczniki
 4. Metodyka nauczania języków obcych
 5. Podstawy glottodydaktyki
 6. Metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji i w edukacji wczesnoszkolnej
 7. Wiedza o kulturze anglojęzycznego obszaru językowego

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
Biuro Rekrutacji, pok. nr 27 (parter)
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
Godziny pracy: 8:00 – 16:00 (poniedziałek – sobota)

Telefon: 81 448 08 20
Email: rekrutacja@pol.edu.pl

WZÓR ŚWIADECTWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH