Arteterapia to jedna z form działalności terapeutycznej, podejmowanej w kontakcie ze sztuką. Poprzez oddziaływanie na podstawowe sfery funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością, w tym: emocjonalno-motywacyjną, motoryczną i poznawczą, pełni szereg funkcji: stymulującą, rozwijającą, regulującą i korekcyjną.

Celem studiów jest poszerzenie kompetencji z zakresu diagnozy, projektowania, prowadzenia oraz ewaluowania procesu terapeutycznego przy zastosowaniu różnych, odpowiednio dobranych narzędzi z zakresu pedagogiki oraz terapii zajęciowej. Ponadto, celem jest dostarczenie słuchaczom konkretnych narzędzi i technik, umożliwiających podnoszenie jakości efektywności ich warsztatu pracy pedagogiczno-terapeutycznej.

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych (I-go lub II-go stopnia takich kierunków, jak: psychologia, pedagogika, praca socjalna, animacja społeczna oraz do nauczycieli, pedagogów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych oraz innych grup zawodowych, pracujących  w obszraach terapii i wsparcia społecznego.

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Przygotowują do realizacji zadań jako terapeuta zajęciowy. Dostarczają narzędzi i kompetencji umożliwiających prowadzenie zajęć arteterapeutycznych na różnych poziomach instytucjonalnych i z różnymi grupami klientów. Absolwent będzie posiadał umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych z zastosowaniem terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą czy osobami dorosłymi z niepełnosprawnością umysłową, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobami przewlekłymi oraz osobami niedostosowanymi społecznie.

 

Umożliwiają podjęcie pracy w następujących typach placówek: placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach resocjalizacyjnych, w ośrodkach interwencji kryzysowej.

 

Ramowy program studiów:

 1. Podstawy arteterapii i terapii zajęciowej w edukacji, medycynie i resocjalizacji
 2. Arteterapia i terapia zajęciowa w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Pracownia artystyczna
 5. Wybrane techniki arteterapii i terapii zajęciowej
 6. Biblioterapia
 7. Muzyka i ruch w arteterapii i terapii zajęciowej
 8. Techniki terapii tańcem i ruchem
 9. Drama
 10. Elementy arteterapii i terapii zajęciowej w ujęciu klinicznym
 11. Psychorysunek
 12. Socjoterapia
 13. Praktyka pedagogiczna
 14. Przygotowanie pracy końcowej

 

 

Folder reklamowy kierunkupobierz

 

Program studiówpobierz

 

 

Czas trwania: 

 • studia trwają 3 semestry (realizowane w przeciągu jednego roku akademickiego, zajęcia odbywają się raz – dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, w godzinach 9-15;
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie i harmonogramie studiów;
 • utworzenie grupy uzależnione jest od ilości chętnych.

 

Koszt studiów:

2 500 zł  (3 x  600 zł + 1 x 700 zł) – brak opłaty rekrutacyjnej!

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

ING Bank Śląski SA O/Lublin
17 1050 1953 1000 0023 6555 7780
tytułem: Imię i nazwisko, kierunek studiów, miasto (miejsce studiowania)przykład: Hanna Kowalska, Doradztwo zawodowe, Skierniewice

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Arteterapia i terapia zajęciowa

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

Punkty rekrutacyjno – konsultacyjne:

  • Lublin:
   Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
   Biuro Studiów Podyplomowych – pok. nr 26 /parter/
   ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
   tel.  81 448 08 20, 81 740 72 40 w.46
  • Ciechanów:
   Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ,,Alfa”
   ul. Żórawskiego 5, Ciechanów
   tel. 517 717 276; e-mail: ciechanow@podyplomowestudia.eu
  • Działdowo:
   Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II
   ul. Polna 11, Działdowo
   tel. 23 697 33 33, 787 755 781, 608 057 257; e-mail: dzialdowo@podyplomowestudia.eu
  • Ełk:
   Szkoła Podstawowa nr 4
   ul. W. Szafera 2
   tel. 509 780 366; e:mail: pisz@podyplomowestudia.eu
  • Kraków:
   Wolna Szkoła Waldorfska
   ul. Zawiła 2, Kraków
   tel. 605 580 607; e-mail: krakow@podypolomowestudia.eu
  • Lidzbark Warmiński:
   Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
   ul. Orła Białego 5
   tel. 502 729 698; e-mail: lidzbarkwarminski@podyplomowestudia.eu
  • Łódź:
   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
   ul. Drewnowska 88
   tel. 507 028 440, 606 666 313; e-mail: lodz@podyplomowestudia.eu
  • Nidzica:
   Zespół Szkół nr 1
   ul. Kopernika 1
   tel. 89 625 21 16, 664 499 235; e-mail: nidzica@podyplomowestudia.eu
  • Pisz:
   I Liceum Ogólnokształcące
   ul. Sikorskiego 15
   tel. 509 780 366; e-mail: pisz@podyplomowestudia.eu
  • Płońsk:
   Publiczna Szkoła Policealna
   ul. Warszawska 70, Płońsk
   tel. 696 752 066, 501 654 124; e-mail: plonsk@podyplomowestudia.eu
  • Pruszków:
   Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
   ul. Lipowa 31
   tel. 696 611 151; e-mail: pruszkow@podyplomowestudia.eu
  • Skierniewice:
   ul. Rynek 12
   tel. 504 077 344; e-mail: skierniewice@podyplomowestudia.eu
  • Suwałki:
   Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
   ul. Sejneńska 10
   tel. 504 049 507; e-mail: suwalki@podyplomowestudia.eu
  • Tczew:
   II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
   ul. Królowej Marysieńki 10
   tel.: 509 526 440; e-mail: tczew@podyplomowestudia.eu
  • Wałcz:
   ul. Dworcowa 14 – siedziba firmy Sallemore sp. z o.o. (rekrutacja); Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Roberta Schumana ul. Marii Konopnickiej 2 (realizacja zajęć)
   tel. 504 009 011; e-mail: walcz@podyplomowestudia.eu
  • Włocławek:
   ul. P. O. W. 20/22 lok. 17, budynek BGŻ – OKZ Włocławek (rekrutacja); Plac Wolności 17 – Cech Rzemiosł Różnych (zajęcia dydaktyczne), tel. 54 231 40 30, 504 038 639, e-mail: wloclawek@podyplomowestudia.eu