Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje z zakresu: umiejętności menadżerskie, wiedzy z obszaru ekonomii, nauk o organizacji i zarządzania, turystyki i rekreacji, prawa, socjologii oraz postaw niezbędnych w zarządzaniu personelem w przedsiębiorstwach branży turystycznej. Ponadto oferta treści programowych i form kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych.

Absolwent studiów będzie miał szansę stać się świadomym menedżerem wykorzystującym umiejętność zarządzania ludźmi na każdym szczeblu organizacji lub specjalistą w zakresie zarządzania personelem w komórkach personalnych. Pozna specyfikę i uwarunkowania sprawowania funkcji personalnej w branży turystycznej. Będzie także zdolny świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych w szczególności w podmiotach związanych z turystyką i rekreacją.

Zajęcia prowadzą najlepsi pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz wybitni praktycy.

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych (licencjat, magisterskie).

 

Czas trwania: 2 semestry
Cena : 1 400 zł semestr

Studia trwają dwa semestry: 280 godz. zajęć teoretycznych

STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08