Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje z zakresu: umiejętności menadżerskie, wiedzy z obszaru ekonomii, nauk o organizacji i zarządzania, prawa, socjologii oraz postaw niezbędnych w zarządzaniu personelem w wszelkiego rodzaju placówkach służby zdrowia. Ponadto oferta treści programowych i form kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych.

Absolwent studiów będzie miał szansę stać się świadomym menedżerem wykorzystującym umiejętność zarządzania ludźmi na każdym szczeblu organizacji lub specjalistą w zakresie zarządzania personelem w komórkach personalnych. Pozna specyfikę i uwarunkowania sprawowania funkcji personalnej w służbie zdrowia. Będzie także zdolny świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych w szczególności w podmiotach związanych z szeroko rozumiana służbą zdrowia. Na życzenie słuchaczy program studiów może ulegać bieżącym modyfikacjom.

Zajęcia prowadzą najlepsi pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz wybitni praktycy.

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych (licencjat, magisterskie)

Czas trwania: 2 semestry
Cena : 1 950 zł /łączny kosz studiów/

Studia trwają dwa semestry: 310 godz. zajęć teoretycznych; 61 punktów ECTS

STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie ochroną zdrowia - menedżer ochrony zdrowia

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08