Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na roczny kurs języka polskiego "o-ZERÓWKA"

Proponujemy trzy poziomy nauczania:

 • początkowy A2 , po ukończeniu którego rekomendujemy rozpoczęcie dodatkowego kursu wyrównującego,
 • średnio – zaawansowany B1, B2, który umożliwia rozpoczęcie studiów w języku polskim.
 • zaawansowany, który ma na celu powtórzenie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu języka polskiego.

Kurs rozwija umiejętności płynnego wypowiadania się, jako podstawowej umiejętności niezbędnej zarówno w życiu codziennym jak i podczas studiowania. Ma na celu wzbogacenie słownictwa oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego. Kursanci zdobędą praktyczne kompetencje językowe, umiejętność posługiwania się językiem polskim mówionym i pisanym. Zajęcia w interesujący dla kursantów sposób przybliżają nie tylko zagadnienia związane z gramatyką języka polskiego, ale również poszerzają znajomość zwyczajów, tradycji i kultury Polskiej.

Program kursu uzupełniają wycieczki, pozwalające na poznanie atrakcji turystycznych Lubelszczyzny.
Kurs pozwala na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów, swobodne i aktywne uczestniczenie w zajęciach na uczelni oraz współuczestniczenie w życiu lokalnej społeczności.

Naszym atutem jest:

 • kadra dydaktyczna – wykwalifikowana, stale podnosząca swoje umiejętności na kursach doszkalających, posiadająca długoletnie doświadczenie w organizowaniu kursów języka polskiego wykorzystująca nowoczesne metody nauczania oraz innowacyjne środki dydaktyczne, prowadząca zajęcia z pasją i w interesujący sposób,
  potrafiąca zmotywować do nauki,
 • komfortowe warunki nauczania w małych grupach, w wygodnych salach
 • biblioteka – doskonale wyposażaną w pomoce naukowe
 • wyjątkowa atmosfera sprzyjająca naucePo ukończeniu kursu wydajemy certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego.

ZERÓWKA OGÓLNA

Zajęcia umożliwiają:

 • – poprawiają umiejętności komunikacyjne,
 • – uzupełniają leksykę niezbędną do swobodnego posługiwania się językiem polskim,
 • – utrwalają niezbędne zasady gramatyczne,
 • – kształcą umiejętność rozumienia mówionego i pisanego języka polskiego,
 • – poszerzają znajomość tradycji i kultury polskiej.

ZERÓWKA MEDYCZNA

Zajęcia umożliwiają:

 • – naukę słownictwa medycznego,
 • – ćwiczenie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem mówionym i pisanym,
 • – rozwój umiejętności rozumienia branżowych tekstów mówionych i pisanych,
 • – zdobycie potrzebnej wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego,
 • – łatwiejsze zdobycie pracy w wybranym zawodzie.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć:

 • formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji AWP i  do pobrania na stronie internetowej AWP) – pobierz
 • skan paszportu (strony z informacją)
 • świadectwo dojrzałości (Cudzoziemcy – polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 •  aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do paszportu)

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres mailowy – rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

Opłaty i wymiar godzin:
600 godzin/2 semestry
Opłata jednorazowa za cały rok akademicki (2 semestry) – 4900 zł
Opłata w 2 ratach – 2500 zł (za semestr)

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY :

Yana Khachaturova
Referent ds. rekrutacji cudzoziemców na studia polskojęzyczne

Adres:
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 27 (parter)

Telefon:
+48 81 448 08 20,
+48 665 500 504 (Viber,WhatsApp,Telegram)

E-mail:
rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

Godziny pracy:
 8:00 – 16:00
(poniedziałek – piątek)