Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na kurs języka hiszpańskiego

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć naukę języka hiszpańskiego lub doskonalić swoje umiejętności na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

Program kursu jest skoncentrowany na:

  • ćwiczeniach komunikacyjnych niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem
  • wprowadzeniu słownictwa
  • utrwaleniu niezbędnych zasady gramatycznych
  • pokazaniu kultury, zwyczajów Hiszpanii

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji WSSP i na do pobrania stronie internetowej WSSP), kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy), zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).

Opłaty i wymiar godzin:
60 godzin/2 semestry – 600zł

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY :

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Kierownik Centrum : dr Agnieszka Maciocha

Telefon: 81 740 72 40 (wew.43)

Email: ackj@wssp.edu.pl